27.4.15

Ideological Boulevard - Ecce Cuomo


...para Diario de Cuba.